OVER COPD

Chronische obstructieve longziekte (Chronic Obstructive Pulmonary Disease, COPD) wordt gekenmerkt door een aanhoudende beperking van de luchtstroom, die progressief is en normale ademhaling belemmert. Verergering van symptomen, wat longaanval of exacerbatie wordt genoemd, komt vaak voor en resulteert vaak in meer medicatiegebruik, ongeplande bezoeken aan de arts en/of ziekenhuisopname. Dit is één van de meest voorkomende, maar onvoldoende erkende, oorzaak van ziekte en overlijden. Wereldwijd hebben naar schatting meer dan 300 miljoen mensen COPD,[1] waarvan meer dan 19 miljoen volwassenen in de VS. De jaarlijkse lasten van COPD voor de gezondheidszorg worden geschat op $ 50 miljard per jaar[2].

cord COPD is een overkoepelende term die wordt gebruikt om een groep ziekten te beschrijven, zoals kleine aandoening aan de luchtwegen (chronische bronchitis) en emfyseem. Deze worden beide gekarakteriseerd door chronische en onvolledig omkeerbare obstructie van de luchtwegen die een normale ademhaling bemoeilijkt.

Obstructie van de luchtwegen (vernauwing van de luchtwegen) kan resulteren in een combinatie van vier basismechanismen:

  • Samentrekking van de gladde spieren die leidt tot bronchoconstrictie, en een vernauwing van de luchtwegen tot gevolg heeft.
  • Overdadige productie van slijm wat leidt tot een verstopping van de opening van de luchtwegen.
  • Verdikking van de wand van de luchtwegen, wat het resultaat zou kunnen zijn van een combinatie van ontsteking of hypertrofie van de gladde spier of slijmklieren.
  • Verandering van structuren rond de luchtwegen, zoals emfysemateuze afbraak van het longweefsel, wat kan leiden tot verlies van radiale tractie van de wand van de luchtwegen met daaropvolgende vernauwing van de luchtwegen.

Deze vier basismechanismen vormen de combinatie die wijdverspreide en variabele obstructies van de luchtstroom produceren, die het lastig maakt voor patiënten om te ademen en die symptomen zoals kortademigheid (dyspneu), piepende ademhaling, beklemming in de borst en een productieve hoest teweeg brengen.

Artsen gebruiken een combinatie van testen die de obstructie van de luchtstroom en symptomen van de patiënt beoordelen (kortademigheid, aanhoudend hoesten, slijmproductie, enz.) om te komen tot een keuze voor behandeling. Een groep van de meest vooraanstaande COPD-experts ter wereld vormen een belangenbehartigingsgroep die The Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD) heet. Ze hebben richtlijnen gepubliceerd voor het beoordelen van de ernst van de ziekte en de daarbij horende behandeling, soms de GOLD-fases van COPD genoemd. Eén GOLD-beoordelingstest categoriseert patiënten op basis van de mate van beperking van de luchtstroom met behulp van een spirometrietest (ademhalingstest) (GOLD-stadium 1-4). Een andere test categoriseert patiënten op basis van hun symptomen en risico op longaanvallen (GOLD-groep A-D). Aanbevelingen voor behandeling worden gebaseerd op de GOLD-groep A-D-score.

De meeste patiënten kiezen een farmacologische behandeling als aanpak. De behandelingsrichtlijnen voor patiënten in de GOLD-groep A, ook GOLD-groep A-patiënten genoemd, is bijvoorbeeld toediening van een geïnhaleerde bronchodilator (kort of lang werkend) een- of tweemaal daags om de luchtwegen te ontspannen en tijdelijk te openen. Ander vormen van behandeling zijn: longrevalidatie, toediening van zuurstof en een operatie.

De AIRFLOW-3 klinische test wordt onderzocht als een minimaal invasief apparaat om COPD te behandelen. Deze eenmalige bronchoscopische behandeling, die gerichte longdenervatie of TLD (Targeted Lung Denervation) heet, heeft de potentie om de frequentie en/of ernst van exacerbatie van COPD (longaanvallen) te verminderen.

Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD)
European Respiratory Society (ERS)
European Lung Foundation
American Lung Association
National Heart Lung and Blood Institute

Neem voor huidige de COPD-behandelingsopties contact op met een professionele zorgverlener.


[1] Global Chronic Obstructive Pulmonary Disease Epidemiology and Patient Flow – 2018.
Fore Pharma.
[2] American Lung Association, COPD Fact Sheet, februari 2011

This post is also available in: Frans Engels