OVER DE STUDIE

Tot nu toe hadden COPD-patiënten weinig opties om hun exacerbaties van COPD (longaanvallen) te beheersen. Als deelnemer aan dit onderzoek, kunt u een vermindering in het aantal en/of de ernst van uw longaanvallen merken en andere mensen met COPD in de toekomst helpen.

U kunt geschikt worden bevonden voor dit onderzoek indien u:

  • COPD heeft en regelmatig (dagelijks) medicatie gebruikt om uw COPD onder controle te houden
  • vaak of meestal last heeft van uw COPD-symptomen
  • ten minste 40, maar niet ouder dan 75 jaar bent
  • momenteel niet rookt (en ook niet gaat roken)
  • in het afgelopen jaar in het ziekenhuis bent opgenomen of extra medicatie heeft gebruikt vanwege longaanvallen

Dit zijn niet de enige vereisten voor deelname aan dit onderzoek en bepaalde andere criteria kunnen u uitsluiten.

Hoe gaat het onderzoek te werk

1. Gesprek over de geschiktheid

Geïnteresseerde patiënten nemen contact op met het onderzoekscentrum om een lijst met vereisten voor geschiktheid voor deelname door te nemen. Als u geschikt bent, zal een lid van het onderzoeksteam u uitnodigen om voor een eerste screeningsonderzoek langs te komen.

2. Medische screening

De onderzoeksarts of het personeel zal het onderzoek in detail doornemen, met alle bekende risico’s of voordelen, uw rechten als een deelnemer en andere informatie die u nodig kunt hebben om een geïnformeerde beslissing te nemen. Er wordt een eerste medische screening uitgevoerd en als u voldoet aan de eerste vereisten voor geschiktheid vooor deelname kan er een nadere evaluatie voor u worden gepland. De zorgverlener zal een volledige beschrijving geven van de vereisten voor het onderzoek.

3. De procedure

Bij de eenmalige, niet-operatieve ingreep wordt een speciale katheter in de longen ingebracht door middel van een standaard bronchoscoop. De katheter geeft een soort elektrische energie af, die radiofrequente (RF) energie wordt genoemd, aan de zenuwen die zich aan de buitenkant van de luchtwegen bevinden. Nadat de energie is afgegeven, worden de katheter en de bronchoscoop verwijderd. De procedure duurt ongeveer een uur. Kom meer te weten over de procedure .

4. Kosten, zorg en opvolgingsbezoeken

Alle bezoeken aan de arts en de medische bezoeken worden gratis aan u verstrekt.

Alle deelnemers aan het onderzoek zullen gedurende het hele onderzoek worden verzorgd door een onderzoeksarts die een longspecialist is. Uw status zal gedurende vijf jaar na de procedure worden gecontroleerd. U kunt tijdens deze hele periode contact opnemen met het onderzoeksteam indien u vragen of zorgen hebt.

Kijk of u mogelijk een geschikte kandidaat bent voor dit onderzoek

De volgende websites kunnen nuttig zijn voor meer informatie over klinische onderzoeken:Clinical Trials US National Institutes of Health
EU Clinical Trials Register
UK Clinical Trials Gateway
Canada Clinical Trials Database
World Health Organization International Clinical Trials Registry Platform

This post is also available in: Frans Engels