Privacypagina

Privacybeleid

Nuvaira, Inc. (“Nuvaira”) neemt uw privacy serieus en heeft het volgende Privacybeleid ontwikkeld om te beschrijven welke soorten informatie wij over u kunnen verzamelen of wat u ons kunt geven wanneer u deze website (“site”) bezoekt en onze praktijken betreffende het verzamelen, gebruiken, beschermen en openbaar maken van die informatie. Voordat u deze site gebruikt of informatie verstuurt, moet u eerst het hele Privacybeleid lezen. Door gebruik te maken van deze site gaat u ermee akkoord dat u dit Privacybeleid heeft gelezen en begrepen. Als u informatie via deze site verstuurt, dan geeft u toestemming voor de verzameling, het gebruik en de openbaring van die informatie in overeenstemming met dit Privacybeleid. U wordt wellicht gevraagd uw toestemming aan te geven middels het aanvinken van een veld of een gelijkwaardig item wat betreft specifieke informatie die over u is verzameld, of waar een dergelijke toestemming door de wet of plaatselijke praktijken is vereist.

Nuvaira is verantwoordelijk voor het verwerken van persoonlijke informatie die over u via deze website is verzameld. Als u vragen of een verzoekt hebt, of als u een klacht wilt indienen over ons gebruik van uw gegevens, neem dan contact met ons op via het e-mailadres aan het eind van dit Privacybeleid. Het postadres en andere contactgegevens van Nuvaira zijn op de site beschikbaar. Vragen gerelateerd aan ons gebruik van uw persoonlijke informatie moeten worden verstuurd ter attentie van de financieel directeur.

Veranderingen aan het Privacybeleid

Nuvaira kan periodiek aanpassingen maken aan dit Privacybeleid. Nuvaira zal u via een duidelijk zichtbare melding op deze site informeren als er significante veranderingen in het Privacybeleid worden gemaakt. Het is uw verantwoordelijkheid om deze meest recente versie van het Privacybeleid te bekijken en geïnformeerd te blijven over de veranderingen. Persoonsgegevensdie over u zijn verzameld, worden gebruikt voor de doeleinden die in dit Privacybeleid of op de site staan omschreven ten tijde van het verzamelen van de informatie. Als wij de informatie voor andere doeleinden willen gebruiken, doen wij dat alleen nadat wij u van de dergelijke doeleinden op de hoogte hebben gebracht.

Welke informatie wordt verzameld

Deze site verzamelt mogelijk zowel persoonlijk identificeerbare informatie (“persoonlijke informatie”) als informatie over uw gebruik van deze site die niet aan u persoonlijk geïdentificeerd wordt (“niet-persoonlijke informatie”). Niet-persoonlijke informatie bevat mogelijk technische informatie, zoals de soort internetbrowser die u gebruikt, de datum en de tijd waarop u de site bezoekt, uw IP-adres en welke pagina’s u op de site bekijkt. Persoonlijke informatie bevat mogelijk uw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer en de plaats waar u zaken doet. U hebt ook de mogelijkheid om Nuvaira andere persoonlijke informatie te geven via bepaalde onderdelen van deze site, zoals registratieformulieren en vragenlijsten.

Gebruik van niet-persoonlijke informatie

Nuvaira gebruikt niet-persoonlijke informatie om deze site te verbeteren en voor andere management- en zakelijke doeleinden. Nuvaira kan mogelijk niet-persoonlijke informatie met derden delen, maar nooit op een dergelijke manier dat u direct aan deze niet-persoonlijke informatie verbonden kunt worden.

Gebruik van persoonlijke informatie

Nuvaira gebruikt mogelijk persoonlijke informatie om u toegang te bieden tot bepaalde gedeeltes van deze site. Daarnaast gebruikt Nuvaira mogelijk uw persoonlijke informatie om uw verzoeken of vragen te beantwoorden, om uw toegang tot de site te personaliseren, om contact met u op te nemen met informatie die mogelijk interessant voor u is, om aan de doeleinden te voldoen waarvoor u de persoonlijke informatie opgeeft, voor doeleinden die we aan u bekendmaken en voor interne zakelijke doeleinden van Nuvaira, zoals het bewaren van onze communicatie met u, het opstellen van statistische gegevens betreffende het gebruik van de site en om ervoor te zorgen dat de juridische vereisten worden nageleefd.

Gezondheidsinformatie

Wij mogen bepaalde gezondheidsinformatie van u verzamelen via de site als u er voor kiest om die informatie met ons te delen en u uw toestemming geeft om die informatie te gebruiken. Wij mogen gezondheidsinformatie die u aan ons verstrekt gebruiken om vast te stellen of u in aanmerking komt om deel te nemen aan klinische onderzoeken voor onze producten of behandelingen, en om u in te plannen voor een interview voor een dergelijk onderzoek. Wij mogen de gezondheidsinformatie die u aan ons verstrekt delen met derde partijen die ons bijstaan in het screenen van patiënten voor deelname aan klinische onderzoeken. U kunt wanneer u wilt uw toestemming voor ons gebruik van uw gezondheidsinformatie intrekken, middels een schriftelijke kennisgeving.

Vrijgave van persoonlijke informatie

Nuvaira kan uw persoonlijke informatie doorgeven aan onze dochterbedrijven of filialen; aan aannemers, dienstverleners of andere derden die we gebruiken om ons bedrijf te ondersteunen en die gebonden zijn aan contractuele verplichtingen voor het vertrouwelijk behandelen van persoonlijke informatie en deze alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor we deze informatie vrijgeven. Nuvaira kan uw persoonlijke informatie doorgeven aan een koper of andere opvolger in het geval van een overname, afstoting, herstructurering, reorganisatie, ontbinding of andere verkoop of overdracht van een deel of alle bedrijfsmiddelen van Nuvaira, zowel als een bestaand bedrijf of als onderdeel van een faillissement, liquidatie of vergelijkbare procedure, waarin de persoonlijke informatie onderdeel is van de overgedragen bedrijfsmiddelen. Nuvaira kan uw persoonlijke informatie aan derden doorgeven als Nuvaira denkt dat de vrijgave nodig is om dit Privacybeleid uit te voeren of de voorwaarden die uw gebruik van deze site beheren, om de rechten of de eigendom van Nuvaira of een andere partij te beschermen, of om de vertrouwelijkheid van een andere partij te beschermen. Nuvaira kan uw persoonlijke informatie vrijgeven om te voldoen aan een gerechtelijk bevel, wet of juridisch proces, inclusief als antwoord op een verzoek van een overheid of regulerend verzoek, of als Nuvaira van mening is dat een toepasselijke wet, voorschrift of juridisch proces dit vereist. Nuvaira kan geaggregeerde informatie creëren van uw persoonlijke informatie, die geen individuen identificeert. Nuvaira kan dergelijke geaggregeerde informatie gebruiken voor management- en zakelijke doeleinden en kan deze geaggregeerde informatie delen met derden. Deze geaggregeerde informatie zal u of uw persoonlijke informatie niet identificeren. Voorgaande is alleen van toepassing op gezondheidsinformatie die u aan ons via de site hebt verstrekt, of en tot het feit dat wij van u alle benodigde toestemmingen hebben verkregen die volgens de toepasselijke wetgeving vereist zijn voor het gebruik van dergelijke informatie. Wij gebruiken of staan het gebruik van gezondheidsinformatie die van u via de site is verzameld alleen toe om uw geschiktheid vast te stellen voor deelname aan klinische onderzoeken.

Overwegingen vertrouwelijkheid

Nuvaira is geen gedekte entiteit onder de administratieve vereenvoudiging van de Health Insurance Portability and Accountability Act (“HIPAA”) en de implementerende voorschriften ervan. Hoewel Nuvaira uw privacy belangrijk vindt, hoeft zij om deze reden niet te voldoen aan deze vertrouwelijkheidswetten. Neem deze vertrouwelijkheidsimplicaties in overweging als u beslist om persoonlijke informatie aan Nuvaira te geven en welk type persoonlijke informatie u geeft.

Informatieveiligheid

Nuvaira neemt gepaste technische en organisatorische maatregelen om uw persoonlijke informatie te beschermen tegen verlies, misbruik, ongeautoriseerde toegang, vrijgave, aanpassing of vernietiging, maar garandeert een dergelijke bescherming niet en kan deze niet garanderen. Vergeet niet dat het verzenden van informatie over het internet niet volledig beveiligd is, en dat alle informatie die u van of naar deze site verstuurt toegankelijk kan zijn voor anderen. Specifiek is een e-mail die naar of van deze site verstuurd wordt mogelijk niet veilig. Wees daarom extra zorgvuldig als u beslist welke informatie u verstuurt via e-mail. Alle wachtwoorden, ID-nummers en andere toegangsnummers die u mogelijk gebruikt om een onderdeel van de site te bezoeken, zijn uw verantwoordelijkheid. Bewaar deze zorgvuldig.

Grensoverschrijdende overdracht van persoonlijke informatie

Persoonlijke informatie die u aan ons via de site hebt verstrekt in de Verenigde Staten van Amerika. Wij kunnen servers en clouddiensten gebruiken om gegevens in andere territoria op te slaan en wij kunnen de gegevens naar andere territoria overbrengen voor opslag en gegevensbeheer.

Behoud van persoonsgegevens

Nuvaira archiveert persoonlijke informatie die via de site is verzameld niet langer dan zes (6) maanden, en alleen wanneer redelijkerwijs nodig voor de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld.

Passieve informatieverzameling

Evenals veel andere sites verzamelt deze site mogelijk enige informatie op passieve wijze terwijl u door deze site navigeert (d.w.z. zonder dat u actief de informatie opgeeft) gebruikmakend van verschillende technologieën en mogelijkheden, zoals navigatiegegevensverzameling. Deze informatie is over het algemeen niet persoonlijk identificeerbaar en kan gebruikt worden voor het verbeteren of beheren van de site of navigatie van de site, voor het analyseren van serverproblemen, voor het verzamelen en rapporteren van geaggregeerde informatie, of voor het bepalen van de snelste verbindingsroute tussen uw computer en onze site. Verzameling van passieve informatie omvat mogelijk uw navigatiegegevens (“logbestanden”, “serverlogs” en “clickstream”-gegevens), die worden gebruikt voor systeembeheer, om de inhoud van de site te verbeteren, voor marktonderzoek en om informatie aan de bezoekers te communiceren. Deze site kan de navigatiegegevens wel of niet gebruiken. Wij verzamelen mogelijk informatie over IP-adressen. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door uw internetbrowser op uw computer worden opgeslagen als u een site bezoekt. Nuvaira gebruikt cookies om de site te verbeteren en toegankelijker te maken. Cookies geven de site toestemming om u te herkennen en om herhaalde verzoeken voor dezelfde informatie te vermijden. U kunt de instellingen van uw internetbrowser aanpassen om deze cookies te weigeren. Echter, als u dit doet, kunt u mogelijk geen toegang krijgen tot sommige onderdelen van deze site. Internettags zijn kleiner dan cookies en geven de site serverinformatie, zoals het IP-adres en het browsertype dat aan uw computer gerelateerd is. Deze site kan internettags wel of niet gebruiken.

Kinderen

Deze site is niet bedoeld voor kinderen onder de 13 jaar. Nuvaira verzamelt of gebruikt niet opzettelijk de persoonlijke informatie van kinderen die zich identificeren als zijnde jonger dan 16 jaar.

Links naar externe websites s

De site van Nuvaira bevat mogelijk links naar andere websites. Als u op één van deze links klikt, gaat u naar een andere website die door iemand anders dan Nuvaira beheerd wordt, en de eigenaar van de website heeft mogelijk een ander privacybeleid. Nuvaira deelt uw persoonlijke informatie niet met deze websites en is niet verantwoordelijk voor hun individuele privacypraktijken. Wij raden u aan om het privacybeleid van deze sites te bekijken.

Geen foutloze prestatie

Nuvaira garandeert geen foutloze prestatie onder dit Privacybeleid. Nuvaira kan niet altijd alle onbedoelde privacyproblemen ondervangen, ondanks haar inspanningen om dit wel te doen. Nuvaira zal redelijke inspanningen verrichten om te voldoen aan dit Privacybeleid en als hier om bepaalde reden niet aan wordt voldaan, zal Nuvaira onmiddellijk actie ondernemen om dit te corrigeren. Dienovereenkomstig verwelkomt Nuvaira uw feedback over vragen die u hebt aangaande privacy.

Wettelijke rechten

Voor zover wij uw persoonlijke informatie in de Europese Unie verzamelen, heeft u een wettelijk recht om toegang te verkrijgen tot dergelijke persoonlijke informatie die wij over u in ons bezit hebben, en heeft u tevens het wettelijke recht deze te rectificeren wanneer deze informatie onvolledig of onjuist is.

E-mails, feedback, verzoeken en klachten moeten worden gericht aan: info@Nuvaira.com

This post is also available in: Frans Engels